SAP Workflow

Ardacon heeft een eigen werkwijze ontwikkeld die standaard in workflows ingebouwd wordt. Deze tools verbeteren het beheer van de flows en zorgen er voor dat workflow aanvragers zelf  op ieder moment inzicht in de status van hun flows hebben.

Voordelen van SAP Workflow

De workflow zorgt ervoor dat processen gecontroleerd aflopen middels een vooraf bepaald pad. De benodigde controles kunnen in de flow gebouwd worden en een volgende stap kan pas uitgevoerd worden wanneer de controle uitgevoerd is.

Daarnaast is van iedere workflow op ieder moment bekend waar de flow op dat moment is. Door middel van grafische weergave is ook bij ingewikkelde flows, waar veel paden naast elkaar lopen, eenvoudig de status af te lezen. Achteraf kan een gedetaileerde analyse uitgevoerd worden per taak en/of afdeling hoe veel tijd de uitvoering van een taak in beslag neemt. Daarmee zijn de proces variabelen voor handen om het bedrijfsproces verder te optimaliseren.

Onze SAP modules

Klantenportfolio