Ad van Stekelenburg

“Vanaf een conceptueel stadium meedenken over mogelijke oplossingsrichtingen, onderzoek daarnaar te doen en mogelijke problemen daarbij te signaleren vind ik mooi aan mijn vak.”

Ik ben sinds 1979 werkzaam in de automatisering en heb in die periode zeer ruime praktische ervaring opgedaan met alle fasen van systeemontwikkeling. Daarnaast bezit ik door zowel ervaring als opleidingen een goede kennis van diverse functionele deelgebieden (met name Logistiek en Financieel). Hierdoor ben ik prima in staat om al vanaf een conceptueel stadium mee te denken over mogelijke oplossingsrichtingen, onderzoek daarnaar te doen en mogelijke problemen daarbij te signaleren. In latere fasen is mijn scherp analytisch en hoog probleemoplossend vermogen van belang bij het snel uitzoeken en oplossen van opgetreden problemen.
Specialiteiten:
 SAP ABAP
 SAP Workflow
Output documenten en overzichten (o.a. Sapscript, Smartforms, Sapquery en ALV)
Interfaces (met gebruik van EDI, ALE en Idocs)